Datagedreven participatie

Wij zetten inzichten uit data-analyse in om de gelaagdheid en diversiteit van de lokale context te doorgronden.
Deze verkenning is essentieel voor de dialogen met de lokale bewoners en ondernemers.
Voordat we een participatietraject ontwikkelen, vergaren wij zo veel mogelijk inzichten om de potentie van een wijk of buurt in kaart te brengen.
We willen weten waar mensen over willen praten, en waarom.
Waar mensen een belang bij hebben, vormt vaak ons startpunt.