Activeren lokale netwerken

Netwerken van mensen zijn overal om ons heen.
Een gezin, een groepje schoolgaande kinderen, buurtbewoners, collega’s, etc. zijn allemaal voorbeelden van netwerken van mensen die op verschillende wijzen aan elkaar verbonden zijn.
Bij het begrijpen van lokale netwerken is het cruciaal om de belangen van de mensen in kaart te brengen.
Belangen zijn een uitstekende graadmeter om te begrijpen welke mensen in staat zijn om een hub, een coalitie of een alliantie te vormen zodat ze samen ergens de schouders onder kunnen zetten.

Datagedreven participatie

Wij zetten inzichten uit data-analyse in om de gelaagdheid en diversiteit van de lokale context te doorgronden.
Deze verkenning is essentieel voor de dialogen met de lokale bewoners en ondernemers.
Voordat we een participatietraject ontwikkelen, vergaren wij zo veel mogelijk inzichten om de potentie van een wijk of buurt in kaart te brengen.
We willen weten waar mensen over willen praten, en waarom.
Waar mensen een belang bij hebben, vormt vaak ons startpunt.