Iedereen heeft recht op een vitale, veilige en gezonde leefomgeving.

Diensten

Belangen van buurt bewoners

40% van de jongerenwerkaanbieders geven aan dat zij een eigen gebouw ter beschikking hebben. De meeste jongerenwerkers maken gebruik van een gedeelde ruimte (46%) en een derde (33%) maakt gebruik van een zelfstandige ruimte meestal in de wijl. Verder maken ze ook wel eens gebruik van bijvoorbeeld een sportzaal/hal. In kleinere gemeenten wordt minder vaak een ruimte gedeeld.
Sport- verenigingen, kerkelijke organisaties, welzijnsorganisaties, jeugdhulp en onderwijs willen op dit terrein ook waarde toevoegen.

Workshops & trainingen

Uploaded image

Wie zijn de belangrijkste samenwerkingspartners in uw gemeente?

Uploaded image

Onderwijs stijgt van 68% in 2009 naar 91% in 2019.

Uploaded image

In grotere gemeenten vindt meer samenwerking plaats met sport, cultuur en sociaal wijkteam.

Samenwerkings partners naar percentage

Wie zijn de belangrijkste samenwerkingspartners in uw gemeente?

Strengths Image

Gemeentelijke diensten 85%

Onderwijsinstelingen 91%

Vrijwilligers 71%

Sportverenigingen 61%

Politie 89%

Cultuur 33%

Leeftijden in de maatschappij

0

0 tot 20 jaar

0

20 tot 40 jaar

0

40 tot 60 jaar

0

60 jaar en ouder

Activatie lokale netwerken

Inzicht

Inzicht in belangen van mensen zijn essentieel om groepen in beweging te krijgen.

Focus

Richt je op verschillende lfe-events van de bewoners en lokale ondernemers.

Van A naar Beter

Maak mobiliteit voor jongeren laagdrempelig en toegankelijk zodat ze alle 9 kernen leren kennen.

The local hero

Zet ‘local hero’s’ in waar jongeren tegenop kijken en betrek jongeren elk kwartaal bij challenges, hackathons, JAM’s en vlog/blog wedstrijden te organiseren (dilemma’s van instellingen).

In de goede financiele richting

Faciliteer jongeren samen met professionals toe te werken naar concepten waarmee ze inkomen kunnen verdienen.

Grip op de situatie

Grip op de zorgkosten, door inzicht en gerichte acties. Dit kan oor gedreven beleid op te stellen.

WORKSHOPS & TRAININGEN

Aankomende activiteiten

Klik hier

Neem contact met ons op

Telefoon:

085 - 018 51 66

Email

info@connecttoparticipate.nl

Adres

Rembrandtlaan 26A, Bilthoven